คนส่วนใหญ่เขาบริหารหนี้อย่างไรให้ยืนหยัดอยู่ได้


หนี้สินเป็นเรื่องนอกตว เหมือนทรัพย์สินที่ เป็น เรื่องนอกกาย จงมองมันตามความเป็นจริงและใช้ริเวิตก้บ มันตามความเป็นจริง และยิ่งในสังคมปัจจุบนคนรุ่นใหม่ ย่อม’โม่พเนที่'จะมีหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้การศึกษา หนี้ต้องใช้ คืนให้พ่อแม่ หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้าน แต่ใช่ว่าทุกคนจะ สามารถผ่อนหนี้ หริอจ่ายหนี้ได้ตามปรกติ เพราะในชีวิต ประโยชน์การโหนบาร์นั้นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นได้เสมอ และใครที่มีหนี้โดย เฉพาะหนี้มหาศาลที่แกไม่ตก หริอเกินแรงก0าสังของคน รุ่นใหม่อย่างคุณ
อย่าปล่อยให้ความรู้สึกกังวลครอบงำจนเสียความสุข ในชีวิตไปทั้งหมด คนมีหนี้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังไม,ตายและ
ค่อยๆ สะสางกันไปเพราะน้อยคนทีไม่เป็นหนี จึงควรศึกษาว่า 
คนส่วนใหญ่เขาบริหารหนี้อย่างไรให้ยืนหยัดอยู่ได้
ที่สำคัญการถูกทวงหนี้อยู่บ่อยๆ จะทำให้คุณลืมบริหาร จัดการหนี้ จึงควรแยกแยะหนี้ทั้งหมดออกเป็นกลุ่มๆ ดูจำนวน หนี้ ปริมาณ'หนี้ ดอกเบี้ยของแต่ละราย แล้วค่อยดูว่ามีสินทรัพย์ อะไรเหลือ จากนั้นจัดลำดับว่าหนี้ก้อนไหนควรจ่ายก่อนหรือขอ ประนอมหนี้
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำตัวให้เล็กลงวิธีโหนบาร์ ใช้จ่ายให้น้อยลง สังคมให้น้อยลง เลิกใส่ใจว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร ใส,ใจแต่ ว่าเราจะดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของเราให้เข้มแข็งได้ อย่างไรจะดีกว่า เพราะความเครียดคือสิ่งที่ทำลายสุขภาพ
หากเครียดมากๆ จะคิดอะไรไม่ออก ควรพักผ่อนให้ เพียงพอ พยายามผ่อนคลายสมอง นั่งสมาธิ ปล่อยวาง สวด มนต์ให้ใจสงบ หรือนั่งนิ่งๆ มองดูต้นไม้ต้นหญ้า อ่านให้ออกว่า มันพยายามบอกอะไรเราแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้น หรือปรึกษาคนที่ ไว้ใจที่สุดและมองโลกแห่งความเป็นจริงแต่อย่าหนีความจริง เพราะคุณหนีไม่พ้น
ในช่วงที่ไม่มีเงินมีทองแต่มีหนี้ ก็ควรพยายามทำใจ สบายๆ เพราะมันไม่มีก็คือไม่มี ทุกอย่างมีทางออกเสมอ เพราะ ทางออกไม่ได้ถูกปิดกั้นไว้ทั้งหมดมันจะมีหน้าต่างอย่างน้อย 1 บานเปิดแง้มไว้เสมอและคิดเสียว่าการเป็นหนี้จนไม่มีทางออก โหนบาร์ออกกำลังกายที่จะสามารถจ่ายหนี้ได้เป็นประสบการณ์ที่ดี

บาร์โหน