คนอ้วนเสี้ยงต่อการเป็นโรคอะไรได้บ้าง

การมีนํ้าหนักเกินจนถึงขั้นโรคอ้วน จะทำให้เกิดผลเสียทั้งต่อ สุขภาพกายและจิตและยังเลี่ยงต่อสารพัดโรค ดังนี้

1. โรคข้อและกระดูก พบบ่อย ได้แก่ ข้อเข่าและข้อเท้าเสื่อม ทำ ให้ปวด เดินไม่ได้ ปวดหลังและมีความเลี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์มากฃึ้น

  1. โรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีความเลี่ยงต่อโรคความดันโลหิต สูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีกลุ่ม อาการที่เรียกว่า metabolic syndrome ซึ่งได้แก่ คนที่อ้วนลงพุงมี ไตรกสิเชอไรด์ในเลือดสูง ระดับไขมันชนิดดีต่ำ มีความดันโลหิตสูงและนํ้าตาลในเลือดสูง ซึ่งคนที่มีอาการกลุ่มนี้ จะมีการดื้อต่ออินซูลิน และมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นหากใครมีความผิดปกติในกลุ่มนี้ต้องรีบลดนํ้าหนักโดยเร็ว
  2. โรคระบบหายใจ คนอ้วนมากอาจมีการนอนกรน และหาก รุนแรงจะมีการหยดหายใจเป็นพักๆ ทำให้นอนหลับไม่สนิทจนบางครั้งจะ ง่วงและนั่งหลับตอนกลางวัน ถ้าปล่อยไว้นานจะมีแรงดันเลือดในปอดสูงขึ้น จนเกิดหัวใจวายได้
  3. โรคต่อมไร้ท่อ คนที่อ้วนลงพุง (เอวใหญ่กว่า 35.5 นิ้วในเพศ ชาย และ 31.5 นิ้วในเพศหญิง) จะมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานและไขมันใน เลือดสูงมากขึ้น ผู้หญิงที่อ้วนมากอาจมีประจำเดือนผิดปกติ โดยส่วนใหญ่ ใน เด็กมักมีประจำเดือนครั้งแรกเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน ประจำเดือนอาจ มาไม่สมาเสมอ มักไม่มีการตกไข่และถึงวัยหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติ
  4. โรคผิวหนัง จะมีโอกาสติดเชื้อราได้ง่าย มักพบบริเวณขาหนีบ หรือรอยพับของผิวหนัง นอกจากนิ้ยังมีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอดตามขา ได้อีกด้วย
  5. โรคมะเร็ง มีโอกาสเกิดมะเร็งหลายอย่างมากขึ้น เช่น มะเร็งเยื่อ บุมดลูก และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง มะเร็งต่อมลูกหมาก และหลอดอาหาร ในเพศชาย
  6. โรคนิ่วในถุงนํ้าดีคนที่มีนํ้าหนักเกินหรืออ้วนนั้น มีโอกาสจะเกิด นิ่วที่มี 0^า0เ6ร16โ0เ เนื่องจากการบีบตัวของถุงนํ้าดีลดลงนั่นเอง
  7. มีปัญหาทางจิตใจและสังคม อาจมีปมด้อยเกี่ยวกับรูปร่าง เป็นที่ ล้อเลียนและไม่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ตลอดจนเสียโอกาสใน การทำงานบางด้าน

ดังนั้นเมื่อร่างกายมีไขมันที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเกินไปทำให้เป็น โรคอ้วน และจะตามมาด้วยโรคอื่นๆ อีกมากมายทั้งที่อันตรายน้อยและ อันตรายถึงชีวิต คิดดีแล้วหรือที่ปล่อยให้ตัวคุณอ้วน

https://antipestthailand.blogspot.com/

 เครื่องไล่หนู  วิธีไล่นกพิราบ เครื่องดักยุง