ชายผู้หนึ่งขยันทำงานจนเก็บเงินซื้อเครื่องดักฟังได้ตามที่ตัวเองต้องการ

นที,ไม่ค่อยมีความพยายามและมีความอดทน จึงมักจะสูญ เสียโอกาสดีๆ อยู่เสมอ ซึ่งต่างจากคนที่มีความมุมานะพยายาม ย่อม ที่จะไม่กลัวเกรงสิ่งใด จะไปที่ใดก็ได้ เหมือนนิทานเซนในข้างต้นที่พระ อาจารย์ชี้แนะให้แก่ศิษย์ สี่ทิศล้วนเป็นหน้าผาสูงชันถ้าไม่มีความ พยายามก็อยู่ที่วัด แต่ถ้ามีความพยายามจะไปทางไหนก็ได้ “ดักฟังไร้สาย ทำอะไรอยู่น่ะท่านพี่ กลับมาแล้วทำไมถึงไม่เรียก แม่ท่านพี่ มาเยี่ยมเพราะคิดถึงที่ไม่ได้เจอเสียนาน” ชายหนุ่มใจหายวูบ ตอนนี เขารู้แล้วว่านักบวชเซนขายอะไรให้เขารุ่งขึ้นเขาจึงกลับไปหาพระอาจารย์เซนเพื่อมอบเงินค่าปัญญา “ไม่ต้องหรอกโยม เพราะโยมไม่ได้เอาปัญญาไปจากอาตมา อาตมา เพียงแต่บอกวิธีที่จะทำให้โยมได้ปัญญา เพราะโยมคิดว่าเงินสามารถ ซื้อปัญญาได้ แต่เปล่าเลย เงินซื้อปัญญาไม่ได้ แต่โยมต้องรู้ลักคิด เอาเอง”หากเปรยบเท่ยบความสำคัญระหว่างทรัพย์กับปัญญา ท่าน คิดว่าอะไรน่าจะมีค่ามากกว่ากัน คำตอบคือปัญญา เพราะปัญญา สามารถนำมาซึ่งทรัพย์ สามารถรักษาทรัพย์ที่หามาได้ให้คงอยู่และ เพิ่มพูน หากมีแต่ทรัพย์ไม่มีปัญญา วันหนึ่งทรัพย์นั้นก็จะหมดไป ปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องหาและสร้างด้วยตนเอง หากไม่รู้จักคิด ไม่รู้จัก แกฝน ก็ไม่มีทางที่จะได้ปัญญา ชายผู้หนึ่งเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการทำไร่ทำสวนอย่างขยัน ขันแข็ง ด้วยความที่เขาเป็นคนเอาการเอางาน อยู่มาวันหนึ่ง ชายหนุ่ม ฝันว่ามีนับวชชราภาพมาบอกกับตนว่า จะรารวยเพราะเหมืองเพชร ให้เขาไปที่ลำธารแล้วจะพบกับเพชรมากมายเมื่อตื่นขึ้น วันๆ ชายหนุ่มก็หมกมุ่นอยู่กับการไปตามลำธาร ต่างๆ ดักฟังโทรศัพท์  เริ่มจากลำธารท้ายหมู่บ้าน ไปยังลำธารเมืองใกล้ๆ จากที่เคย เอาการเอางานก็ปล่อยให้ไร่นาแห้งเฉา ชายหนุ่มเอาแต่หาเพชรตาม ลำธารไกลออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงินที่มีอยู่หมดลงในที่สุดแต่เขาก็ยังไม่หมดหวัง เขาขายบ้านและทีดินให้แก่เทือนบ้าน ที่รู้จัก และบอกว่าหากไม่เจอเพชรเขาจะไม่กลับมาที่หมู่บ้านนี้อีก เพื่อ เอามาเป็นทุนในการเดินทางไปหาเพชรตามที่นักบวชชราภาพบอกกับ เขาในฝัน เวลาผ่านไปไม่นาน เขาไปยังลำธารแทบทุกแห่ง แตกยังไม่ เจอเพชรแม้แต่เม็ดเดียว ในใจของชายหนุ่มกระวนกระวายแต่เรื่อง เพชรจนกระทั่งเขาตรอมใจตายในที่สุดส่วนผู้ที่ซื้อบ้านและที่ดินต่อจากชายหนุ่ม เมื่อเห็นว่าที่ดินมี นํ้าท่าอุดมสมบูรณ์ ก็ทำการเพาะปลูก โดยใช้นํ้าจากลำธารหลังบ้าน เขาตักน้ำในลำธารมารดทืซพันธุจนลำธารค่อยๆ เหือดแห้งไปทีละ น้อย และในวันเดียวกับที่เขาได้ยินข่าวการเสียชีวิตของชายที,ขายบ้าน ให้กับเขา เขาก็พบกับเหมืองเพชรที่อยู่ในลำธารหลังบ้าน เนื่องจาก  ดักฟังมือถือ เมือน้าในลำธารที่แห้งขอดลงไปเพราะเขาตักขึ้นมารดพืชพันธุ ใจก็นึก เสียดายแทนอดีตเจ้าของบ้าน “อุตส่าห์ดั้นด้นไปหาเพชรในลำธารจน แลกด้วยชีวิต แต่กลับไม่เคยคิดเหลียวมองลำธารที่อยู่ใกล้ตัว”แม้จะเจอเหมืองเพชร แต่ทว่าชายหนุ่มผู้นี้กลับไม่คิดที่จะ ครอบครอง เพราะเขาคิดว่าหากไม่งอมืองอเท้า แค่เพียงแรงจากสอง มือก็น่าจะทำให้รํ่ารวยได้ เขาจึงแ.จ้งข่าวเรื่องเหมืองเพชรให้แก'ทางการ เพื่อนำเงินที,ได้จากการขายเพชรไปทำนุบำรุงบ้านเมือง ฮ่องเต้จึงแต่ง ดั้งชายหนุ่มเป็นอำมาตยิใหญ่เพื่อตอบแทนที่ทำคุณให้แก่แผ่นดิน

 

เครื่องดักฟัง