ติดประตูบาร์โหนส่วนในห้องครัวมีเครื่องดักฟัง

บาร์โหน
การนึ่งอาหารใดๆ ก็ตาม ใช้เทคนิคเดียวกัน เริ่มจากต้มนํ้าเปล่าจำนวน มากพอที่จะทำให้อาหารสุกทั่วถึง ให้นํ้าเดีอดพล่านเสียก่อน ระหว่าง'รอ'นํ้าเดีอด เอาอาหารจัดวางลงในลังถึง ให้มีช่องว่างระหว่างกัน ถ้าลังถึงมีหลายชั้น ให้เอา ใบตองหรีอผ้าขาวบางวางรองก่อนจัดวางอาหาร เมื่อนํ้าเดีอดจึงเอาลังถึงวางข้าง บนนํ้าเดีอด ปิดฝาให้สนิท กะเวลาให้สุกพอดีจึงยกลง อย่านึ่งนานเกินไปจะไม่ อร่อย อาหารจะเละ สำหรับขนมข้าวต้มมัดถ้ายังมีสีขาวขุ่นและแข็งในตัวข้าว เหนียวแสดงว่ายังไม่สุก :^
เทคนิคการชงหรืออบขบบ เครื่องดักฟัง
ขบบเค้ก ขนมถ้วยฟู และขนมอีกหลายอย่าง จะอร่อยเมื่อนุ่มและฟู ไม,แน่นแข็ง อย่างแรกต้องใช้ส่วนผสมให้ถูกส่วน ถ้านํ้ามากไป นํ้าตาลมากไป เนย มากไป ทำให้ขนมไม่ฟู การคนแป้งกับส่วนผสมไม่ดี ทำให้มีฟองอากาศในเนื้อ ขนมน้อยไป ขนมจะนุ่มและฟูเมื่อมีการตีให้อากาศเข้าไ!/เนเนื้อขนมได้มากที่สุด ไมให้มีการตกตะกอนนอนก้นถ้วยหรีอก้นหม้อได้ การใช้อุณหภูมิตํ่าหรือสูงเกินไป 
ล้วนเป็นสาเหตุที่สำคัญ เพราะอากาศในเนีอขนมจะขยายตัวและออกไปจาก ขนมก่อนที่ขนมจะสุก ทำให้ขนมยุบตัวลงมาจับกันแข็งแน่น ขณะนึ่งหรืออบไม่ ควรเปิดฝาจนกว่าจะครบเวลาขนมสุก shin up bar การเปิดฝาบ่อยทำให้อุณหภูมิลดลง อาหาร จึงสุกช้าและยุบตัวลง
สาเหตุกี่ขนนใช่น่ากาน
การทำขนมต้องอาศัยทักษะความชำนาญอยู่ไม่น้อย สำหรับผู้ที่เริ่มหัด ทำ ควรที่จะใส่ใจในเรื่องอัตราส่วนของส่วนผสมแต่ละอย่าง ชั่งตวงให้ถูกต้อง สนใจในรายละเอียดวิธีการทำแต่ละขั้นตอนทุกอย่าง จึงจะได้ขนมที่ออกมาสวย งามน่าทาน และอร่อย ถ้าหากสืกทำขนมอยู่แล้วมีปัญหาขนมที่ได้ออกมาไม่สวย มีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ถ้าขนมแตกเป็นทาง เกิดจากใส่แป้งมากเกิน ไป หรือไม่ก็ใซ!ฟแรงเกินไป ขนมแห้งมากกว่าที่ควรจะเป็น เกิดจากใส่เนยน้อย เกินไปหรือใส่ผงฟูมากเกินไป ถ้าขนมเหนียวและหนักด้วย เกิดจากใส่นํ้าตาลมาก เกินไปหรือไม่ก็ผงฟูมากเกินไป และเมื่อชิมดูก็จะรู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ส่วน ขนมเนื้อหยาบ แข็ง เกิดจากผสมหรือตียังไม่เข้ากันก็นำไปอบ นึ่ง และถ้าเจอ ปัญหาทำขนมเนื้อยุบลงเป็นเพราะใส่ปริมาณแป้งน้อยเกินไปนั่นเอง     ราคาบาร์
กำนาปูนไส
ขบบหรืออาหารนึ่งต้ม ที่ต้องการความกรุบกรอบ เช่น ฟักทองใส่รวม มิตร หรือทานกับไอศกรีมโบราณ เผือกเชื่อม สาเกเชื่อม มันเชื่อม ต้องเอาแชใน นํ้าปูนใสเสียก่อน การทำนํ้าปูนใสทำง่ายมากเพียงแต่เอาปูนแดงของคุณยายที่ทาน กับหมากพลู 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับนํ้าสะอาด 5 ถ้วยตวง คนจนปูนแดงละลาย แล้วตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนอยู่ข้างล่าง ตักเอานํ้าใสๆ ข้างบนไปแช่อาหารก่อนต้ม