สิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงเรือยางในชีวิตประจำวัน

ตัดสิ่งที่ไม่จำเปีน ออกจากชีวิตคุณพราะว่าการเก็บสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ในชีวิตคุณจะทำให้บ้านรก ไม่ เป็นระเบียบ และทำให้ชีวิตและจิตใจคุณวุ่นวาย บ้านที่ไม่เป็นระเบียบ แสดงถึงความคิดที่สับสนวุ่นวาย คนที่ทำตามกฎจะมีความคิดที่ชัดเจน และไม่เก็บเรื่องรกสมองเอาไว้สิ่งที่แนะนำได้คือ การจัดการสิ่งที่ไม'มีประโยชน์ออกไปเป็นสิ่งที่ ดี และจะทำให้คุณรู้สึกดี การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้ กำจัดสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์  เรือยางไวนิล แตกหัก ล้าสมัย ไม่สะอาด หรือดูไม่ดีออกไปวิลเลียม มอริสสัน เคยกล่าวไว้ว่า “เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของที่ไร้ ประโยชน์และไม,สวยงามไวิในบ้าน เมื่อเราได้จัดการสิ่งของเหล่านั้นออก ไป จะช่วยให้เราสดชื่น เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ และช่วยให้คุณตระหนักว่า คุณเก็บอะไรเอาไว้บ้าง”จำไว้ว่าให้กลับไปที่มั่นของเราท อนที่เราจะกลับไปที่มั่นของเรา เราต้องรู้ก่อนว่าที่มั่นของเราคือ อะไร ที่มั่นคือบ้าน คือที่ที่คุณอยู่ ที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจ ปลอดภัย มี ความรัก และเชื่อมั่น ที่มั่นคือที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเข้มแข็งและควบคุมได้ ที่ มั่นคือที่ไหนก็ได้ที่คุณสามารถโยนรองเท้า และพักผ่อนด้วยความรู้สึกว่า คุณกำลังได้รับการดูแลอย่างดีพวกเรามีชีวิตที่วุ่นวาย บ้าคลั่ง และเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เรา อยู่กับชีวิตที่วุ่นวาย ติดอยู่กับความคิดที่ว่าเรากำลังจะทำอะไร และเรา อุปกรณ์ทางน้ำเรือยาง  ต้องทำอะไรให้เสร็จ ที่มั่นเป็นที่ที่คุณสามารถกลับไปคิดถึงสิ่งที่คุณฝันไว้ วางแผนไว้ ที่มั่นคือที่ที่คุณอยู่ก่อนที่คุณจะสูญเสิยบางสิ่งไปที่มั่นช่วยให้เรานึกถึงพื้นฐานที่เรามา หรือสิ่งสำคัญในชีวิต เมื่อเรา ใช้ชีวิตไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้รู้ว่าครอบครัวคุณคือใคร คุณมาจากที่ไหน และพื้นฐานของคุณเป็นอย่างไร เราไม่ผิดที่เรามีความทะเยอทะยาน และ ต้องการหนีจากภูมิหลังของเราคุณอาจเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงและรํ่ารวยมาก บ่อยครั้งที่พวกเขามักจะไม่ยอมรับอดีต และแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาไม่ใช่ เหมือนเป็นการโกหกสำหรับคุณ ที่มั่นอาจเป็นสถานที่ที่คุณเติบโตขึ้น สถานที่ซึ่ง'ช่วย เตือนความทรงจำของคุณเกี่ยวกับอดีต ความหวัง และความกลัว หรืออาจ เป็นตัวคุณเมื่อยังเด็ก หรือบุคคลอื่นที่ให้ที่มั่นกับคุณ เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี เรือยางสูบลม  ก็ยังเตือนความจำเกี่ยวกับอดีตของคุณได้แน่นอนว่า เราทุกคนอาจไม,รู้ว่าเรามาจากไหน และเราอาจต้อง ยอมรับให้อดีตของเราคลาดเคลื่อนไปบ้าง คุณอาจปรับเปลี่ยนมัน และคุณ จะยกระดับตัวเองจากจุดนั้น ไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร ก็ตาม คุณจะต้องมีบางสิ่งที่ช่วยเตือนให้คุณนึกถึงอดีต อาจไม่ใช่สถานที่ที่ คุณเกิดและเติบโต แต่ถ้าตอนนี้คุณยังลับสนกับที่มั่นนั้น คุณสามารถสร้าง ที่มั่นใหม่ให้ตัวเอง ที่ไหนก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยพวกเราทุกคนตัอวใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับคน รอสกาบทที่นขอ:เราที่ที่โม่ต้อวคอยอธิบายกีวอดีตบรือพยายามทำใบ้เขาประทับใจสี่วที่กล่าวมานคือความสุขที่ใกจากที่มั๋นเป็นที่ที่ยอมรบเราโกยใม่มีชื่อนใขและกุกส์วที่อยู่รอบตัวเราช่วยเตอบใบ้เรารู้ว่าเรื่อวใดสำทํญจริวๆบาวครั้ว การเข้ากิวทีมั๋นขอวเราจะทำใบ้เราสวลัยว่าทำใมเราจีวจากที่แบบใปนานเลอเกิน

 

เรือยาง